سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بدون شرح ! - با ولایت
بدترینِ برادرانت، شخص فریبکار چاپلوس است . [امام علی علیه السلام]